Ek Bilgiler

1.Bölüm: Ona açılmalı mıyım?


1.Bölümde ek yok.


2.Bölüm: Ona mesaj göndereyim mi?


*
Kafeci’nin babasının, kalplerin birleşmesi ile ilgili bahsettiği ayet hakkında ek:
“Müminlerin kalplerini birbirlerine O ısındırdı. Yoksa yeryüzünde ne varsa sen hepsini harcasaydın yine de onların kalplerini ısındıramazdın. Lakin Allah, kalplerini kaynaştırdı. Muhakkak ki, O azidir, hakimdir.” Enfal Suresi 63.Ayet

3.Bölüm: Sevgi ve aşk nedir?


*
Adem (A.S)’ın 5 tavsiyesi hakkında ek:
İlk insan Peygamber Adem (A.S) yaklaşık 1000 yıl yaşamış ve vefat etmeden önce, oğluna beş maddelik bir öğüt bırakmış. Bunu kendinden sonra gelecek çocuklarına da söylemesini istemiş.
1-Yaratılmışlara dayanma; ama kim ve ne olursa olsun. Ben cennete dayandım, güvendim, yüce Hak beni ondan uzaklara attı.
2-Olmaya ki kadına güvenesin, ona uyasın. Ben kadına uydum, beni zor durumda bıraktı.
3-Daima işin sonunu düşün. Eğer ben işin sonunu düşünecek olsaydım, bana bunca perişanlık gelmezdi.
4-İçinden gelen acelecilik düşüncesine uyma. Bir işe başlarken, içinde o işe ait bir endişe varsa, o işi iyice tetkik et. Daima dikkati, teenniyi elden bırakma. Ben işi aceleye getirdim, işim bozuldu.
5-İşlerini daima danışmalı yürüt. Her yapacağın işi, aynı iş olsalar dahi, yine danışarak yap. Danışmanın çokluğundan zarar gelmez.

4.Bölüm: Kadını ve erkeği çekici yapan detaylar nelerdir?


*
JP Morgan CEO’suna, bir kadının, zengin koca bulmak için gönderdiği E-mail ve gelen cevap.
Adres: www.babamariyor.com/ekler/Jp-Morgan-CEO-kadin-zengin-koca.pdf
*
Aşırı zayıf olanlar için kullanılan yabancı kelimeler ek:
Skinny, Anorexia
*
Kadınlara karşı zafiyet göstermemek hakkında ek:
“İlk insan Peygamber Adem (A.S) yaklaşık 1000 yıl yaşamış ve vefat etmeden önce, oğluna beş maddelik bir öğüt bırakmış. Bunu kendinden sonra gelecek çocuklarına da söylemesini istemiş.
1-Yaratılmışlara dayanma; ama kim ve ne olursa olsun. Ben cennete dayandım, güvendim, yüce Hak beni ondan uzaklara attı.
2-Olmaya ki kadına güvenesin, ona uyasın. Ben kadına uydum, beni zor durumda bıraktı.
3-Daima işin sonunu düşün. Eğer ben işin sonunu düşünecek olsaydım, bana bunca perişanlık gelmezdi.
4-İçinden gelen acelecilik düşüncesine uyma. Bir işe başlarken, içinde o işe ait bir endişe varsa, o işi iyice tetkik et. Daima dikkati, teenniyi elden bırakma. Ben işi aceleye getirdim, işim bozuldu.
5-İşlerini daima danışmalı yürüt. Her yapacağın işi, aynı iş olsalar dahi, yine danışarak yap. Danışmanın çokluğundan zarar gelmez.
 

5.Bölüm: Bazı insanlar neden ilgisiz ve sevgisiz olur?*
Amelie’nin iyilik yaptıkça ve insanların gönlünü aldıkça iyileşmesi ile ilgili ek:
“İnsan Allah’a ancak öteki insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir.” Çiçero
*

Yaşı Teyze’nin duaları için ek:
Ebu Ümame (R.A) şöyle demiştir:
“Rasulullah (S.A.V.) birçok şeyler ihtiva eden bir dua okudu ki, biz bunu ezberleyemedik.
-Ey Allah’ın Rasulü, çok uzun bir dua okudunuz, bundan bir şey aklımızda kalmadı dedik.
Rasulüllah (S.A.V.) “Size bütün bunları içine alan bir dua söyleyeyim mi? Şöyle dua edersiniz:
Ey Allahım! Peygamberin Muhammed(S.A.V.)’in senden dilediği hayırları dilerim. Peygamberin Muhammed(S.A.V.)’in senden sığındığı şeylerden sana sığınırım. Yardımcı ancak sensin. Bütün arzular sana ulaşır. Günahlardan dönüş ve taate olan güç kuvvet de ancak Allah’ın yardımı iledir.” (Tirmizi, Daavat, 89)

Yaşı Teyze’nin duaları için ek:
“Allahım! Kederden, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç yükünden ve insanlara mağlup olmaktan sana sığınırım.” Hadis-i Şerif
*
Yaşlı kadının “Merhamet” hakkında anlattıklarına ek:
“Yine O’nun ayetlerindendir ki, sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsız diye eşler yaratmış, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.” (Rum Suresi, 21. Ayet. )6.Bölüm: Aşk biter mi? O beni aldatır mı?


*
The Bridges of Madison County-Yasak Aşk filmindeki kadının, çocuk yetiştirme düşüncesi ile ilgili ek:
Filmdeki kadıın, çocuk yetiştirme konusunda şöyle bir düşünce öne sürüyor:
“Kimse anlamaz ama bir kadın evlenip çocuk sahibi olmaya karar verdiğinde, bir yönden hayatı başlarken, diğer yönden sona erer. Hayatını detaylarıyla plânlarsın ama çocuklarını yetiştirebilmek için hepsini bırakıp kalman gerekir. Evden ayrıldıklarında hayatının o detaylarını da beraberlerinde götürürler.”
*
The Bridges of Madison County-Yasak Aşk filmindeki kadının bocalama süreci hakkında ek:
‘İyi ve Kötü’nün yüzü aynıdır. Her şey, insanın yoluna ne zaman çıktığına bağlıdır.’ İsa(A.S.) ile ilgili ‘Son Akşam Yemeği’ tablosun yapan ressam, iyi ve kötü tasviri için aynı kişiyi kullanmış. Bu yazıyı aşağıdaki adresten okuyabilirsiniz.
Adres: www.babamariyor.com/ekler/son-aksam-yemegi.pdf
*
Mezarlığın kapısındaki sözle ilgili ek:
ABD’de bir mezarlığın kapısında yazan söz:
“Bu mezarlık, hayattayken, dünyanın ancak kendileri dümende bulunduğu müddetçe yürüyeceğine inanmış insanlarla dolu. Onlar dünyayı çoktan terk ettiler. Fakat dünya hâlâ dönmeye devam ediyor.”
*
Filozof Gazali’nin, hayatı gemi yolculuğuna benzetmesi ve dünyayı da bir liman gibi görmesi hakkında ek:
“Dünya bir gemideki halka benzer. Gemi denizde yol alırken bir adaya rastlar. Kaptan, sahile yanaşır ve içindeki yolculara , “ su ve azı ihtiyacı olanlar, gemiden çıksın ve hemen azıklarını alıp gelsinler. Gemi burada fazla eğlenmeyecek. Çünkü tehlike var; burada fazla kalırsak batıp yok olabiliriz.” Diye sıkı sıkı tembih eder. Bundan sonra halk ta, gemiden çıkıp her biri bir tarafa gidip dağıldılar. Akıllı olanlar, kaptanın sözlerini unutmaz; işlerini görür, ihtiyaçlarını hemen tedarik eder ve hemen dönüp, en güzel yeri bulur, rahat ve huzur içinde otururlar. Bir kısmı da adanın ağaçlarına, meyve ve çiçeklerine bakıp, kuşların seslerine kulak verip seyretmeğe dalarlar ve oradaki güzellere, çekici şeylere aldanıp eylenirler. Gemiye döndüklerinde her tarafın dolduğunu, en güzel yerlerin kapıldığını, oturacak yer kalmadığını görür ve zorla bir köşe bulup sıkışarak otururlar. Bir kısmı da adanın güzelliğini seyre daldıktan başka oranın, mücevher şeklindeki taşlarını toplayıp yüklenerek öylece gemiye dönerler. Fakat bakarlar ki gemi tıklım tıklım, oturacak yer yok. Mecburen gemin bodrum kısmında karanlık bir köşe bulup sığınırlar. O mücevher sanıp beraber götürdükleri taşlar ise başka şeymiş. Birkaç gün sonra bozulmuş, çürümüş ve etrafa pis kokular yaymaya ve bütün gemi halkını rahatsız etmeye başlamış ve giderilmesi imkansız bu kokular ebediyen yanlarında kalmıştır. Bir kısmı da adanın güzelliğini seyre o kadar dalıyor ve o çekici manzarayı o kadar seviyorlar ki bir yer bulup orada kalmaya karar veriyorlar. Fakat gemi gittikten sonra kimi açlık ve susuzluktan ölür. Kimi dağdaki yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanır ve hiçbiri kurtulmadan mahvolur  giderler.
İşte bu misalde gemiye ilk dönen kafile has müminler ve Hz.Allah’a yakın olanlardır. İkinci kafile de iyi mü’minlerdir. Fakat dünyaya meyledip aldandılar ve nihayet güç halde kendilerini kurtardılar. Üçüncü kafile dünyaya fazla bağlandılar. Bir türlü ayrılmak istemediler. Sonunda ahirette azaplarını ödediler. Adada kalan son kafile de kafirler ve sapıklardır.”
*
Evrenin büyüklüğünü anlatan video hakkında ek:
The Scale of the Universe 2
Adres: https://www.youtube.com/watch?v=uaGEjrADGPA

Star Size Comparison 2
Adres: https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA
*
Epiktetos’un hayatı gemi yolculuğuna benzetmesi ve dünyayı da bir liman gibi görmesi hakkında ek:
“Bir deniz yolculuğunda bindiğin gemi bir limana uğrar da seni kıyıya su almak için yollarlarsa, yolda midye kabuğu ya da mantar bulursan bunları toplayabilirsin. Ama aklın hep gemide olmalıdır. Sık sık gemiye başını çevirerek kaptanın seni çağırıp çağırmadığını araştırmalısın. Kaptan çağırırsa, seni eli ayağı bağlı bir hayvan gibi gemiye almalarına meydan vermemek için, elindekilerin hepsini atıp hızla gemiye dönmelisin. Hayat yolculuğunda da durum böyledir. Bir midye kabuğu, bir mantar yerine bir kadın ya da bir çocuk nasibin olursa, bunları benimsersin. Ama kaptan seni çağırınca arkana bakmadan her şeyi bırakıp gitmen gerekir. Yaşlı isen yetişememek korkusu ile, gemiden pek uzaklaşmamalısın. ”


7.Bölüm: Rüyadaki çocuk


*
Çocuğun hangi kadına ait olduğuna dair, Peygamber Süleyman (A.S) zamanında yaşanan konu için ek:
Bu konu Kur’an- Kerim’de Enbiya Suresi 40. Ayet’de geçmektedir. Elmalı-Hamdi Yazır Tefsirinden detayına bakılabilir.
*
Kafeci’nin babasının anlattığı ve İmam-ı Azam’ın gördüğü rüya hakkında ek:
İmam-ı Azam rüyasında “altı parmak” görür ve bunun anlamını araştırır.
*
Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundaki rüya hakkında ek:
Osman Gazi, Şeyh Edebali’nin evine misafir olduğunda gördüğü rüyadır.
*
Yusuf (A.S)’ın gördüğü rüya hakkında ek:
Yusuf (A.S)’ın gördüğü ve tabir ettiği rüyalar Kur’an-ı Kerimde Yusuf Suresinde geçmektedir.

8.Bölüm: Onu unutmak mümkün mü? Aşk acısı nasıl geçer?


*
Geçmiş ve gelecekteki olumsuzlukları şimdi düşünüp üzülmekle ilgili ek:
“Bazıları, geçmiş ve geleceği yaşadığı güne yüklemek ister. Halbuki her günün ve hatta her haftanın kendine göre bir yükü vardır. Bu yük bir musibet de olsa, kaldırılabilecek durumdadır. Fakat bu yüke geçmiş ve geleceğin yükü de eklenirse, en kuvvetli omuzlar bile çökmeye mahkumdur. Mesela, evlenecek bir bayan ömür boyu yıkayacağı bulaşıkları birden görse, herhalde evlilikten vazgeçer. Halbuki her gün sadece üç-beş tabak yıkayacaktır. Dolayısıyla yarının henüz kirlenmemiş tabaklarını bugünden yıkamaya kalkmayın. Dünkü yıkadıklarınızı ise bugün tekrar yıkamayınız.” Dale Carnegie, Üzüntüsüz Yaşamak Sanatı
*
Guy Winch’in “Kırılmış Bir Kalp Nasıl İyileşir” konuşması için ek:
Adres: www.babamariyor.com/ekler/kirilmis-bir-kalb-nasil-iyilesir.pdf
*
Şüphe, mutluluk, kötülük, iyilik hakkındaki diğer sözler ek:
“Ey insanlar! Allah’dan sizi başkalarından müstağni kılmasını isteyiniz. Zira hiç kimseye, başkalarından müstağni kılınmasından sonra, yakin gibisi; küfürden sonra da şüpheden daha şiddetlisi verilmemiştir.
Doğruluğa sarılınız. Çünkü o, iyiliğe ulaştırır ve o ikisi (doğruluk ve iyilik) de cennettedir. Yalandan da sakınınız, zira o fücura ulaştırır. O ikisi de ( yalan ve fücur) cehennemdedir.” Hadis-i Şerif

Şüphe, mutluluk, kötülük, iyilik hakkındaki diğer sözler ek:
 “Ey benim Allahım. Bize hakkı hak olarak göster ve bizi hakka tabi kıl; ve batılı batıl olarak göster ve ondan ictinap ettir.” Dua

Bu duaya benzer bir duayı da (Serenity Prayer ) ABD’li ilahiyatçı yazmıştır:
“Allahım!..
Bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesareti,
Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme huzuru,
Ve ikisi arasındaki farkı ayırt etme bilgeliği ver.”
*
Ahlak ve mutluluk hakkında ek:
“Ahlak güzelliği kişinin saadetine vesiledir.” Hadis-i Şerif
*
Aşk ve bağlanma kuramları arasındaki ilgi hakkında ek:
Eğitim Psikolojisinde geçen Bağlanma Kuramı / Bağlanma Teorisi anlatılmaktadır.
*
Üzüntüyü gidermek için meşgul olmanın önemi hakkında ek:
“Kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni istila eder” İmam-ı Şafi
*
500 Days Of Summer - Aşkın 500 Günü filminde, Tom’un daha iyi biri ile karşılaşması hakkında ek:
Tom’un Autumn ile karşılaşma anı video:
Adres: http://www.babamariyor.com/video.asp?videoID=4 
*
Örümcek ağı benzetmesi ile ilgili ek:
“Allah’tan başka dostlara tutunanların durumu, kendisine bir yuva yapan örümcek gibidir. Halbuki, evlerin en çürüğü de örümcek evidir, eğer bilselerdi.” Ankebut Suresi 41.Ayet

9.Bölüm: Yeni birini sevmek, yeniden aşık olmak mümkün mü?


*
Bilimsel teoriler ve zan ile ilgili ek:
Zan ile ilgili birçok ayet var. Onlardan biri:
“Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise, şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez.” Necm suresi 28. Ayet.
*
Ressamın yaptığı güzel manzara konusuna ek:
“Sanat kainatın içindedir. Sanatkar bunu oradan çıkarabilendir.” Albrecht Düner
*
Kimyacı’nın bir yerde okuduğu ve her şeyde Allah’ın gücünü görmeyi anlatan yazı hakkında ek:
Adres: www.babamariyor.com/ekler/bakmak-ve-gormek.pdf
Adres:https://www.youtube.com/watch?v=wJyUtbn0O5Y


10.Bölüm: Kadının doğal hali


*
Duygu çeşitlerimiz için ek:
Acıma, Aidiyet, Aldırmazlık, Anksiyete, Annelik, Arzu, Aşağılama, Aşk, Azap, Başkasının zararına sevinme, Beklenti, Bıkkınlık, Boşluk, Böbürlenme, Coşkunluk, Dehşet, Dikkat, Dinginlik, Duyarsızlık, Düşmanlık, Empati, Fanatiklik, Ferahlama, Gıpta, Gurur, Gücenme, Halinden memnunluk, Hayal kırıklığı, Hayret, Heves, Hışım, Histeri, Hoşnutluk, Hoşnutsuzluk, Huzur, Istırap, İçerleme, İçine doğma, İğrenme, İlgi duyma, İlham, Kabullenme, Kafa karışıklığı, Kafaya takma, Kaygı, Kendine acıma, Kınama, Kıskançlık, Kızgınlık, Korku, Küçümseme, Mahcubiyet, Melankoli, Merak, Merhamet, Minnet, Mutluluk, Nefret, Nezaket, Özlem, Panik, Pişmanlık, Rahatlık, Rahatsızlık, Sabır, Sahiplenme, Sempati, Sevinç, Sıkıntı, Suçluluk, Sükûnet, Şaşkınlık, Şefkat, Şehvet, Şiddet, Şüphe, Umut, Umutsuzluk, Utanç, Utangaçlık, Üzüntü, Vahşet, Vicdan azabı, Yalnızlık.
Adres: https://tr.wikipedia.org/wiki/Duygu
*
Duygu çeşitlerimiz için ek:
İyi huylar ve karşılığı kötü huylar, Ömer Nasuhi Bilmen’in ilmihalinde karşılıklı olarak açıklanmıştır.
Adres: www.babamariyor.com/ekler/guzel-ve-cirkin-huylar.pdf 

Adres: www.babamariyor.com/ekler/guzel-ve-cirkin-huylar-anlami.pdf 
*
A Beautifull Mind - Akıl Oyunları filminde geçen “Nash Dengesi” hakkında ek:
Birey; hem kendi için hem de grup için çaba göstermeli.
Video:http://www.babamariyor.com/video.asp?videoID=5
*
Bilgisayarcı’nın konuştuğu “huysuz kadın” ve “huzur veren kadın” konusunda ek:
 
 “Sâliha bir hanım, iyi bir binek, geniş ve rahat ev mutluluğa sebeptir. Huysuz kadın, kötü binek, dar ve sıkıntılı ev de bedbahtlığa sebeptir.”(Hadis-i Şerif, Ebû Dâvûd)

“Evin, hanımın ve atın kötü olması, tâlihsizliktir. Dar olan ve komşuları kötü olan ev kötüdür. Bindirmeyen at kötüdür. Huysuz kadın kötüdür.” (Hadis-i Şerif, Taberânî)
*
Empatik dil ve huzur veren kadın hakkında ek:
A Beautifull Mind - Akıl Oyunları filminde Profesör derse girer ve dışarıdaki işçilerin beton delme makinesinden gelen gürültü nedeniyle pencereleri kapatır. Kızın orada işçilere kullandığı empatik dil ve sorun çözme becerisi mükemmel bir örnektir:
+Özür dilerim... Bakar mısınız? Merhaba. Ee, küçük bir sorunumuz var. Camlar kapanınca burası çok sıcak oluyor. Açınca da çok gürültü geliyor. Acaba buna bir çözüm bulabilir miyiz diye düşündüm. Bilmiyorum, belki 45 dakika kadar başka bir yerde çalışabilirsiniz.
-Hiç sorun değil.
+Çok teşekkür ederiz.
-Ara veriyoruz. Tamam.
*
Beynimizde yer alan ve duygu, ahlak konusunda etkili olan Ventromedial Prefrontal Korteks hakkında ek:
Adres: http://reliawire.com/ventromedial-prefrontal-cortex/
Türkçesi: http://psikolezyum.com/vmpfk/


 
Facebook Twitter Whatsapp